Náš závod vlastní špičkovú technológiu na výrobu sírovej čiernej B, sírovej čiernej BR, 2, 4-dinitrochlórbenzénu a 2-amino-4-nitrofenolu.

o
Naša spoločnosť

Foring Import & Export Co, Ltd bola založená v roku 2004. Naša spoločnosť získala ISO 9001: 2006 a ISO 14000. Získali sme bohaté skúsenosti s vývozom čínskych chemikálií. Na základe nášho silného závodu sme schopní podporiť sírovú čiernu a jej medziprodukty na zahraničný trh.

novinky a informácie